stema CTHC
Colegiul Tehnic Henri Coanda Timisoara

 

hcoanda.ro
catalog electronic / platforma profesori / eTwinning / edu.ro / isj.tm.ro

 

Nr. crt.

COMISIA

COORDONATOR

RESPONSABIL

MEMBRII

1.

Comisia pentru curriculum

Director
Director adjunct

Tudoran Olivia

Limbă și comunicare – responsabil Tudoran Olivia

Catedra limba și
literatura romānă și religie - responsabil Oberșterescu Diana

Bratu Crenguța
Bundy Alina
Gherghinoiu Laura
Oberșterescu Diana
Gozob Teodor
Olaru Daniela

Limbi moderne
responsabil Tudoran Olivia

Chirculescu Lucia
Igreț Ana
Tudoran Olivia
Indreica Cristina
Ionescu Florentina
Rusu Vladimir

Om și societate
responsabil Zambori Andreea

Catedra de Istorie –Geografie - responsabil Zambori Andreea

Zambori Andreea
Midvichi Liliana
Roibu Aurelian
Șonea Ana

Catedra de Psihologie- Socio-umane-Logică+ ed. Antreprenorială + Educație Fizică și sport – responsabil Vicaș Corina

Artimov Ecaterina
Dimache Stan Mihaela
Gruici Camelia
Onețiu Mirela
Suciu Adelina
Vicaș Corina

Științe
responsabil Bot Lăcrimioara

Catedra de matematică și informatică
responsabil Iovan Delia

Iovan Delia
Țuhașu Anișoara
Bot Lăcrimioara
Mihăiță Nicoleta
Ștefu Vionelia

Catedra de Fizică-chimie-biologie
 responsabil Stīngă Luminița

Popescu Ana
Sofran Adriana
Stīngă Luminița
Costaiche Loredana
Potocean Cornelia

Tehnologii
 responsabil Pīrva Daniela

Catedra de discipline Tehnice - responsabil Pīrva Daniela

Pīrva Daniela
Ianoșev Miodrag
Boruga Gabriel
Muntean Maria
Ardelean Ornela
Isbiceanu Voicu
Stănese Doina

Catedra de discipline economice – responsabil Lăzărel Emilia

Lăzărel Emilia
Herișanu Nicoleta
Frumușescu Polihronia Sedonia
Szasz Toma Laura
Popa Ancuța
Cioabă
Ciobanu Alina
Ciobanu Iasmina

2.

Comisia de orar și serviciu pe școală/decizie

Director

Orar
responsabil Herișanu Nicoleta

Serviciu pe școală
responsabil Iovan Delia

3.

Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței īn mediul școlar

Director
Director adjunct

Midvichi Liliana

Muntean Maria
Boruga Gabriel
Isbiceanu Voicu
Ianoșev Miodrag

4.

Comisia pentru verificarea documentelor de proiectare a actvității didactice,
monitorizarea ritmicității notării și parcurgerea materiei, monitorizarea frecvenței, combaterea absenteismului și a abandonului școlar

Director
Director adjunct

Suciu Adelina
Responsabil

 

Responsabil transmitere situație absențe

Responsabil monitorizare și transmitere  situație copii cu părinți īn străinătate

Responsabil monitorizare elevi cu risc de abandon școlar

Responsabili arii și comisii
Responsabil comisia diriginților Liliana Midvichi

Ardelean Ornela
Chirculescu Lucia
Țuhașu Anișoara

 

Diriginții

 

 

 

Diriginții

5.

Comisia de sănătate și securitate īn muncă

Director
Director adjunct

Ianoșev Miodrag

Szasz Toma Laura
Popa Ancuța
Stănese Doina
Zamfir Gheorghe

6.

Comisia PSI și siguranță de urgență

Director

Isbiceanu Voicu

Popa Ancuța
Ianoșev Miodrag
Zamfir Gheorghe

7.

Comisia de educație pentru sănătate

Director

Zambori Andreea

Potocean Camelia
Chirculescu Lucia

8.

Comisia pentru etică și integritate

Director

Oberșterescu Diana

Iovan Delia
Ștefu Vionelia
Bot Lăcrimioara

Subcomisia de prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

Director

Obersterescu Diana

Chirculescu Lucia
Rusu Vladimir
Sonea Ana

 

9.

Comisie gestionare Revisal și BDNE și SIIIR

Director
Director adjunct

Honaie Tecșa Otilia

Popescu Cristian
Benea Eleonora
Ilie Nicoleta
Zamfir Gheorghe

10.

Comisia de mobilitate a cadrelor didactice

Director
Director adjunct

Sofran Adriana

Midvichi Liliana
Muntean Maria
Zambori Andreea

11.

Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare

Director adjunct

Lăzărel Emilia
Popescu Ana

Oberșetrescu Diana
Tudoran Olivia
Iovan Delia
Pīrva Daniela
Vicas Corina

12.

Comisia pentru organizarea a examnului de simulare a examenului de bacalaureat

Director

 

Secretar și persoană de contact Popescu Cristian
Profesorii asistenți și evaluatori

13.

Comisia pentru achiziții publice

Herișanu Nicoleta

Zamfir G

Benea Eleonora
Iovan Delia
Tudoran Olivia

14.

Comisia pentru evaluarea achizițiilor publice

Bratu Crenguța

Comănici D

Ștefu Vionelia

 

15.

Comisia pentru verficarea documentelor școlare

Director

Director adjunct

 

Responsabilii de catedre
Tecșa Honaie Otilia
Ilie Nicoleta

16.

Comisia pentru informare și relații publice

Director

Rusu Vladimir

 

Oberșterescu Diana
Tudoran Olivia
Iovan Delia
Stīngă Luminița
Pārva Daniela
Lăzărel Emilia
Popescu Cristian
Tecșa Honaie Otilia

17.

Comisia pentru păsrarea patrimoniului

Director
Director adj

Zamfir Gheorghe

Comănici Gabriela
Iovan Delia
Stefu Vionelia

18.

Comisia pentru recepție bunuri

Director

Herisanu Nicoleta

Phaphernat Daniela
Ianoșev Miodrag
Belințan Mariana
Ciobanu Alina

19.

Comisia pentru acordarea burselor

  • Bani de liceu
  • Burse profesionale

 

  • Burse de studiu

Director
Director adjunct

Tecșa Honaie Otilia

 

 

Stīngă Luminița
Bot Lăcrimioara
Ciobanu Alina
Gherghinoiu Laura
Szasz Toma Laura
Popa Ancuța
Frumușescu Polihronia

20.

Comisia pentru inventariere

Director adjunct

Ianoșev Miodrag

Murgu Draga
Popa Ancuța
Bibliotecara

21.

Comisia de casare, clasare și valorificare a materialelor școlii

Director

Zamfir Gheorghe

Ardelean Ornela
Isbiceanu Voicu
Comănici Gabriela
Benea Eleonora

22.

Comisia de aprovizionarea și distribuire a manualelor școlare

Director

Bibliotecar

Sefii de catedre
Dirigintii

23.

Comisia pentru arhivare

Director
Director adjunct

Tecșa Honaie Otilia

Ilie Nicoleta
Comănici Gabriela
Bibliotecar

24.

Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii

Director

Herișanu Nicoleta

Tecșa Honaie Otilia
Ilie Nicoleta
Popescu Cristian

25.

Comisia de cercetare disciplinară pentru elevi

Director
Director adjunct

Midvichi Liliana

Munteanu Maria
Ianosev Miodrag
Boruga Gabriel
Isbiceanu Voicu

26.

Comisia de monitorizare a procesului de supraveghere audio video

Director
Director adjunct

Popescu Cristian

Stefu Vionelia
Tudoran Olivia

 

27.

Comisia de organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante nedidactic

Director

Director adjunct

 

Tecșa Honaie Otilia
Zamfir Gheorghe

 

 

28.

Responsabil pentru acordarea avizului de conformitate a actelor din dosarul personal

Director

 

Tecșa Honaie Otilia

29.

Comisia de decontare a navetei elevilor

 Director

Ilie Nicoleta

Diriginții

30.

Comisia de organizare și desfășurare a activității la cantină

Director
Director adjunct

Ciobanu Alina Medic
Asistent medical

Szasz Toma Laura
Popa Ancuța
Ciobanu Iasmina
Phaphernat Daniela
Belințan Mariana
Gruia Diana

31.

Comisia de organizare și desfășurare a activității īn cămin

Director
Director adjunct

Murgu Draga

Zamfir Gheorghe
Cosmescu

sus

- diriginti, sali, specializari

- calendar an scolar 

facebooklinked inyou tubegoogle+